CÁC ỨNG DỤNG CỦA DÒNG FARO® SCANPLAN™

ỨNG DỤNG CHUYÊN NGHIỆP PHỤC VỤ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG
Đánh giá mối đe dọa – Nắm bắt các kế hoạch xây dựng chính xác để giúp xác định độ tin cậy và mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa có liên quan đến một vị trí thực tế cụ thể

Lập kế hoạch trước sự cố – Cung cấp cho những người chịu trách nhiệm thông tin họ cần để đưa ra các quyết định quan trọng sẽ giảm tổn thất về tính mạng và tài sản khi bị hỏa hoạn hoặc sự cố khác

Nâng tầm sự bảo vệ – Tập hợp tất cả các phép đo và hình ảnh cần thiết để ghi chép kỹ lưỡng một khu vực và tạo ra một kế hoạch bảo vệ hiệu quả

Sự kiện quan trọng – lập kế hoạch chi tiết về giải quyết sự cố cũng như kế hoạch thiết lập an ninh bao gồm kích thước chính xác, kế hoạch di tản, vị trí các camera an ninh và hình ảnh tông thể của khu vự diễn ra sự kiện.

Điều tra về rủi ro cháy nổ – Nhanh chóng ghi lại và lưu giữ bằng chứng thu được tại hiện trường của vụ cháy, ngay cả trong bóng tối hoàn toàn, giảm nguy cơ điều tra viên tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm.

Điều tra & dựng lại hiện trường vụ án – quét và lưu trữ bằng chứng tại hiện trường vụ án, chẳng hạn như sơ đồ hoàn chỉnh của tòa nhà diễn ra vụ án.

ỨNG DỤNG CHUYÊN NGHIỆP CHO AEC
Tài liệu bản vẽ sơ đồ 2D – lập tài liệu về các công trình và tòa nhà bằng cách nắm bắt các sơ đồ tầng 2D có thể được sử dụng để đánh giá dự án, thiết kế khái niệm, các hoạt động quản lý cơ sở và tài sản cũng như tạo và trình bày

Lập kế hoạch quét công việc – Nhanh chóng ghi lại các điều kiện công trình và nhận thông tin ngay lập tức về quy mô của công việc, số lần quét laser cần thiết và vị trí quét lý tưởng. Thông tin có thể được sử dụng để ước tính công sức và báo giá hiệu quả hơn.

FARO Laser Scanner Focus S & Focus 3D

FARO Laser Scanner Focus 3D

FARO ScanPlan: How to Use Tutorial