GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VÀ YÊU CẦU

Vì việc sử dụng công cụ để tạo ra một page trong website khá phức tạp và cần nhiều thời gian tìm hiểu nên mọi người không cần phải trực tiếp thao tác trên trang web mà chỉ cần dịch nội dung phần text vào file word để gửi cho Nghĩa, còn lấy ảnh, video, sắp xếp module… cho giống với website của hãng thì Nghĩa sẽ làm.

Hiểu cách đơn giản nhất là việt hóa website của hãng sang tiếng Việt để tiện cho khách hàng trong nước, vì thế không nên google dịch word by word tất cả nội dung rồi cứ thế cho vào file word rồi gửi đi.

Để đơn giản hóa và dễ tìm kiếm thông tin cho khách hàng thì ta sẽ không đưa hết toàn bộ nội dung trong web của hãng về web của mình, chỉ chọn lọc những thông tin hữu ích và cần thiết, lược bỏ những phần như News, Case Study….tập trung vào thông tin sản phẩm mà mọi người muốn kinh doanh nhất.

Một trang web mẫu sẽ gồm 4 phần chính:

Homepage (chứa thông tin tổng quan, banner…)

Khi chỉ hoặc bấm vào menu sẽ xổ ra những tab dẫn đến các page con

Một số website sẽ có thêm trang Ứng dụng (phần này quan trọng nhất)

Từ page này sẽ dẫn đến các page nhỏ hơn chứa thông tin bổ xung cho sản phẩm, phụ kiên…. và đều cần dịch sang tiếng việt.

Thường chỉ cần form cơ bản để dễ liên hệ nhất

VD: https://farovn.com.vn/contact/

Các phần của website sẽ được liên kết với nhau từ 3 phần chính sẽ phân ra các nhánh nhỏ thông qua MENU hoặc đường link được gán vào nội dung của page.

Vì thế khi cung cấp nội dung thì sẽ soạn theo các phần chính đó để có thể sắp xếp chính xác.