Liên tục kiểm tra quá trình xây dựng

Để đảm bảo kiểm soát chất lượng liên tục trên các khu vực xây dựng, quy trình làm việc cần nhanh chóng và ghi lại chính xác trạng thái hiện tại, so sánh hiện trạng với các kế hoạch CAD và báo cáo bất kỳ sai lệch nào. FARO cung cấp các giải pháp hiệu quả trong đó phần cứng và phần mềm hoạt động hoàn hảo cùng nhau. Quy trình truy nguyên tiến độ công việc QA của FARO QA cũng được sử dụng cho tài liệu tuân thủ pháp lý của công việc được thực hiện chính xác, cả trong việc đánh giá dữ liệu thực tế cho các kế hoạch và mô hình CAD và áp dụng trên công trường xây dựng.

Giải pháp lưu trữ dựa trên đám mây để chia sẻ dữ liệu thực tế dễ dàng và an toàn giữa các đối tác dự án

Ghép dữ liệu quét 3D với BuildIT Construction để tránh việc thi công lại và giảm phế liệu trong các dự án xây dựng

Đánh giá nhanh dung sai so với tiêu chuẩn địa phương về độ phẳng và  độ cân bằng của sàn, độ cong của chùm tia, độ đặc của tường

Giám sát chuyển động của tòa nhà và các bộ phận theo thời gian để tránh sự cố kết cấu

Tính toán biến dạng bể và thể tích để xác định độ lệch trong quá trình lắp đặt

Xác minh chính xác vị trí các phần trong thời gian thực

Định vị chính xác trên công trường thông qua giao diện máy chiếu laser