FARO® cung cấp một giải pháp và quy trình làm việc liền mạch để nắm bắt các sơ đồ bộ phận công trình hiện có một cách hiệu quả và chính xác để xử lý dữ liệu trực tiếp vào các gói CAD và mô hình BIM có thể chuyển giao bằng phần mềm thiết kế như Autodesk® AutoCAD® và Revit®.

Ý nghĩa của truy nguyên trong xây dựng

Ngày nay, tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc của các dự án xây dựng không chỉ mang lại lợi ích lớn về thời gian và tiền bạc cho tất cả những người tham gia dự án, mà còn là một yếu tố thành công thiết yếu cho các dự án xây dựng thô để đảm bảo sự hợp tác trong sạch và đáng tin cậy. Tuy nhiên, thực tế thường khác nhau, vì các công cụ và phần mềm đo lường phù hợp và khả năng tiếp cận được chia sẻ của chúng còn thiếu.

Đây là nơi mà khái niệm truy nguyên xây dựng của FARO được đưa ra.

FARO cung cấp các giải pháp di động, hiệu quả, an toàn và hướng tới để thu thập dữ liệu, xử lý trước và đánh giá cho các nhiệm vụ khảo sát khác nhau trong giai đoạn thiết kế, xây dựng và vận hành. Điều này cho phép khách hàng của FARO, tăng tốc các quy trình, giảm chi phí dự án, giảm thiểu lãng phí và tăng lợi nhuận.

Tìm hiểu chi tiết bên dưới cách mà các giải pháp của FARO hỗ trợ các giai đoạn trong suốt vòng đời của công trình và các phần của chúng.