PHẦN MỀM CHO FARO® SCANPLAN 2D

SCENE CAPTURE
Ứng dụng phần mềm SCENE Capture được thiết kế dành riêng cho việc sử dụng trên máy tính bảng. Nó có tính năng hiển thị thời gian thực và độ chi tiết cao, hoạt động phản hồi bằng sự thay đổi màu sắc. Giao diện người dùng có cấu trúc sẽ tự động chỉ hiển thị các lệnh này và các tính năng bạn cần theo trực giác trong khi chụp dữ liệu với Freestyle3D. Ứng dụng phần mềm được thiết kế dưới dạng tiêu thụ dung lượng ở mức độ thấp để giúp bạn có đủ năng lực xử lý đối với những việc bạn thực sự muốn làm – Chụp dữ liệu 3D!

FARO ZONE 2D

SCENE WEBSHARE CLOUD