NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY QUÉT 3D CẦM TAY FREESTYLE

KIẾN TRÚC & THIẾT KẾ NỘI THẤT
• Đo đạc các cấu trúc và đối tượng phức tạp
• giám sát dự án
• giám sát biến dạng
• kiểm soát chất lượng

PHỤC HỒI & DỰNG MÔ HÌNH 3D
• giám sát tiến độ thi công khu vực
• xây dựng môi trường
• kiểm tra những thành phần có hình dạng tự do
• kiểm soát biến dạng
• kỹ thuật đảo ngược
• phục hồi và bảo tồn

QUẢN LÝ XÂY DỰNG & CƠ SỞ
• Lập tài liệu
• Lập kế hoạch thay đổi cấu trúc
• Lập lại kế hoạch cho các sửa đổi kỹ thuật
• Tái thiết

KHOA HỌC PHÁP Y
• Điều tra & phân tích hiện trường vụ án
• Bộ sưu tập bằng chứng kỹ thuật số
• Khả năng tiếp cận
• Bản đồ cơ thể
• Phân tích vệt máu
• Điều tra hỏa hoạn

TẠO DỰNG HIỆN TRƯỜNG TAI NẠN
• Điều tra & phân tích tai nạn giao thông
• Thử nghiệm an toàn thụ động của ô tô
• Tạo dựng tình huống va chạm
• Bộ sưu tập bằng chứng kỹ thuật số
• • Khả năng tiếp cận kỹ thuật số