CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM FARO BUILDIT

XÁC NHẬN MÔ HÌNH THIẾT KẾ – ĐẢM BẢO CÔNG TRÌNH ĐƯỢC XÂY DỰNG THEO THÔNG SỐ THIẾT
• Xác minh tính chính xác của dữ liệu quét được xây dựng để thiết kế mô hình.
• Thực hiện phân tích bề mặt tương phản của bất cứ đối tượng mô hình hóa nào.
• Đảm bảo tuân thủ BIM
– Xác định các thành phần hoặc bộ phận lắp ráp đã được xây dựng
– Phát hiện vị trí không chính xác hoặc các tính năng bị thiếu như tường, cột, dầm, ống, vv.

ƯỚC TÍNH DUNG SAI CÔNG TRÌNH – GIỮ CHO DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG ĐÚNG LỊCH TRÌNH TRONG KHI GIẢM PHẾ LIỆU, THỜI GIAN VÀ NGUỒN LỰC
• Thực hiện kiểm tra quan trọng một cách chính xác và nhanh chóng
– Kiểm tra độ phẳng và độ cân bằng của sàn theo tiêu chuẩn ASTM E1155, với báo cáo đi kèm và độ cong của địa hình
– Tính toán biến dạng bể và thể tích để xác định độ lệch trong quá trình lắp đặt
– Kiểm tra độ dày và độ phẳng của tường theo mô hình thiết kế
– Tính toán cắt giảm và bổ xung khối lượng chính xác và hiệu quả với chức năng phát hiện tường, mảnh vỡ và thanh cốt thép.
– Đo biến dạng của các vật thể được xây dựng (nghĩa là độ cong của dầm, độ phẳng của tường và sàn, vết nứt và hơn thế nữa)
– Tính toán khối lượng bổ xung cho bể từ dữ liệu quét và tạo báo cáo tự động.

VỊ TRÍ VÀ GIÁM SÁT – CỦNG CỐ TÀI LIỆU PHÁP LÝ, GIẢM THIỂU RỦI RO VÀ CHẤT LƯỢNG CÁC THÀNH PHẦN TIỀN CHẾ
• Tiến hành so sánh giữa đám mây 4D với đám mây điểm
– Giám sát các tòa nhà liền kề trong quá trình xây dựng
– Đánh giá biến dạng vị trí để đo chuyển động hoặc sự sụt lún theo thời gian
• Giao diện với máy chiếu laser để:
– Mẫu thiết kế của dự án cho các bộ phận và lắp ráp đúc sẵn
– Vị trí đặt thiết bị của dự án để bố trí và lập kế hoạch cho nhà máy
– Đo độ phẳng và chiếu kết quả lên bề mặt
• Định vị các yếu tố cấu trúc và các bộ phận đúc sẵn trong thời gian thực bằng cách sử dụng máy theo dõi laser hoặc trạm tổng

NHẬP DỮ LIỆU ĐỂ SỬ DỤNG – TĂNG TỐC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRỰC TIẾP DỮ LIỆU THIẾT KẾ
• Nhập dữ liệu quét từ máy quét laser của những đơn vị sản xuất và nền tảng CAD khác nhau với các loại tệp như: asc, csv, e57, fls, fws, las, laz, lsproj, pts, ref, txt, xyz
• Khi nhập, dữ liệu có thể được đăng ký bằng API sử dụng SCENE. Bắt đầu kiểm soát chất lượng tại chỗ và tăng tốc quá trình kiểm tra
• Nhập tệp thiết kế ở định dạng chuẩn công nghiệp: Autodesk® AutoCAD® (phiên bản dwg và dxf 2.5-2018), Revit® (2015-2018), ifc (2 × 3, 4), sat, iges, Parasolid, Step

FARO BuildIT Construction 2020 - What's New