REVERSE ENGINEERING

Cung cấp giải pháp để tạo lập những dữ liệu CAD còn thiếu, nâng cấp hoặc tạo ra các tài liệu bản vẽ hoàn công trong xây dựng. Công nghệ đảo ngược cho phép người sử dụng nhanh chóng số hoá một bộ phận hoặc một đối tượng và tạo ra một mô hình CAD với bề mặt đầy đủ để có thể tái sản xuất sản phẩm.

Sử dụng công nghệ laser không tiếp xúc, thiết bị di động CMM của FARO và giải pháp tài liệu số 3D giúp cho quy trình tạo lập mô hình 3D chỉ với một bước duy nhất. Các giải pháp đo lường không tiếp xúc của FARO là lý tưởng cho vô số ứng dụng kỹ thuật đảo ngược bao gồm phát triển mô phỏng ảo của nội thất ô tô, tạo mẫu nhanh trong sản xuất nhựa và kiểm tra bề mặt composite trong lắp ráp hàng không vũ trụ.