BUILDING INFORMATION MODELING

Với giải pháp xây dựng mô hình thông tin xây dựng từ FARO thì tiêu chuẩn của ngành xây dựng giờ là tính nhanh chóng. FARO giúp định hình tạo nên các nhóm làm việc cùng nhau, trao đổi, giao tiếp, hợp tác cùng giải quyết vấn đề. Từ đó các dự án chất lượng cao được xây dựng nhanh hơn với chi phí thấp hơn.

Với việc sử dụng FARO Laser Scanner thì việc quét laser 3D hỗ trợ thiết kế công trình trong mọi giai đoạn xây dựng. Với công cụ tạo hình 3D bạn có thể so sánh dữ liệu CAD với dạng 3D của công trình bất cứ khi nào – đó là quy trình kiểm soát chất lượng giúp giảm thời gian và chi phí.