AS-BUILT DOCUMENTATION

Các khảo sát xây dựng sử dụng công nghệ máy quét laser 3D, như FARO Laser Scanner, cung cho người sử dụng đám mây điểm chi tiết dưới dạng những mô hình 3D cho những tác vụ khác nhau như tái thiết công trình, bố trí lại nhà máy và nâng cấp trình bày dữ liệu với thực tế ảo tăng cường.

Với tốc độ xoay của máy quét nhanh, toàn bộ bề mặt của công trình cũng như môi trường được lập thành dữ liệu mô hình quét cho nhiều ứng dụng khác nhau. Thiết kế kiến trúc, xây dựng dân dụng và xây dựng, quản lý cơ sở và di sản văn hóa đều được hưởng lợi từ giải pháp 3D FARO này.