ALIGNMENT

Sự sai lệch ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy móc và giảm hiệu suất; tuy nhiên, CMMs phiên bản di động như thiết bị quét theo dõi laser và cánh tay đo đạc của FARO có thể giảm thiểu những vấn đề này.

Thiết bị quét theo dõi laser của FARO là ý tưởng cho nhiều tác vụ như công cụ căn chỉnh máy móc, căn chỉnh con lăn và nút bấm, căn chỉnh khuôn gá đỡ hoặc CMM. Sự chính xác và nhanh chóng giúp giảm thiểu thời gian hỏng hóc và tăng chất lượng cũng như tạo ra một xu hướng phân tích sự biến dạng và các thay đổi khác trong hoạt động của máy móc.

Đối với các nhiệm vụ ở quy mô nhỏ hơn, như căn chỉnh trực tiếp trên máy, CMMs di động, thì FaroArm là một giải pháp lý tưởng để bổ xung cho việc quét theo dõi laser.