ACCIDENT RECONSTRUCTION

Khi tái tạo lại hiện trường tai nạn, sẽ tốt hơn nếu ghi lại được hình ảnh một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Với máy quét laser 3D của FARO, những chuyên gia phân tích tai nạn có thể nhanh chóng ghi chép được một lượng lớn dữ liệu và hiện trường giả lập về văn phòng. Ví dụ, ở những điểm khảo sát khác nhau với các đường ngắm để phân tích hoặc so sánh dữ liệu quét với tài liệu CAD OEM để phân tích biến dạng của các phương tiện. Hình ảnh động về tai nạn có thể được tái hiện một cách thực tế nhất.

Công nghệ quét laser 3D từ FARO hỗ trợ các chuyên gia pháp y bằng cách tiết kiệm thời gian và tạo ra các dữ liệu chuẩn xác.