Education2

Khi nhiều công ty và tổ chức áp dụng thiết bị CMMs và mô hình 3D để nâng cao hiệu quả trong công nghệ sản xuất thì việc đào tạo cho các sinh viên về công nghệ đo lường 3D trở nên quan trọng hơn.

FARO hiểu rằng việc dạy cho sinh viên các kiến thức về ý tưởng và ứng dụng của thiết bị đo đạc, quét theo dõi laser và quét laser sẽ giúp họ có lợi thế cạnh tranh khi làm trong các lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học.