Architecture & Construction

Trong bất cứ dự án xây dựng nào thì lập kế hoạch hiệu quả rất quan trọng với các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và những nhà thầu. Cần có tài liệu số 3D ở mọi giai đoạn, từ thiết kế ban đầu đến kiểm tra đầu cuối, giúp giảm thiểu chi phí khi phải thi công lại.

Khi thực hành ngành kiến trúc, các công ty kỹ thuật xây dựng và nhà thầu đều sử dụng máy quét laser của FARO tạo mô hình 3D và tài liệu xây dựng. Các dự án của họ đa dạng từ xây dựng nhà ở cho đến cải tạo công trình hay xây dựng những kiến trúc mới, cho dù là ứng dụng nào thì FARO đều có giải pháp phù hợp với bạn.