PHẦN MỀM FARO® DESIGN SCANARM 2.5C

FARO® Design ScanArm 2.5C có thể được gói cùng với FARO RevEng Capture hoặc với một trong các gói phần mềm Geomagic của Hệ thống 3D. Các tùy chọn phần mềm khả dụng có các khả năng từ chia lưới tự động để cung cấp các tệp sẵn sàng sử dụng mà không cần xử lý hậu kỳ đến phần mềm kỹ thuật đảo ngược đầy đủ tính năng kết hợp CAD dựa trên lịch sử với dữ liệu quét 3D để tạo các mô hình kín có thể chỉnh sửa dựa trên tính năng tương thích với tất cả các nền tảng CAD chính.

Nâng tầm chất lượng của mô hình lưới

FARO RevEng Capture cung cấp một nền tảng phần mềm dễ sử dụng giúp giảm thời gian tạo ra các mô hình lưới hiệu suất cao. Người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt, tạo và chỉnh sửa cho thiết kế minh bạch trong kỹ thuật đảo ngược, tùy chỉnh hậu mãi, trang bị thêm, đồ họa máy tính và nhiều hơn nữa.

Quét sản phẩm, tạo mô hình lưới, tái tạo bề mặt chỉ trong vài phút.

Geomagic Wrap cung cấp bộ công cụ mạnh nhất của ngành công nghiệp để chuyển đổi dữ liệu quét 3D và nhập các tệp thành mô hình 3D để sử dụng ngay lập tức. Từ kỹ thuật đến giải trí, nghệ thuật đến khảo cổ học và sản xuất đến bảo tàng, mọi người từ mọi tầng lớp đều dễ dàng đảo ngược các mô hình 3D hoàn hảo từ dữ liệu quét và tệp 3D bằng Geomagic Wrap.

Giải pháp hoàn hảo cho Scan-to-CAD

Geomagic Design X, phần mềm kỹ thuật đảo ngược toàn diện nhất trong ngành, kết hợp CAD dựa trên lịch sử với xử lý dữ liệu quét 3D để bạn có thể tạo các mô hình kín có thể chỉnh sửa dựa trên tính năng tương thích với phần mềm CAD hiện tại của bạn.

Tạo ra các bộ phận nhanh chóng từ dữ liệu quét 3D đến SOLIDWORKS

Hãy tưởng tượng bạn có thể nắm bắt bất cứ điều gì trong thế giới vật lý và có một mô hình rắn của nó trong vài phút. Geomagic cho SOLIDWORKS là giải pháp Scan-to-SOLIDWORKS toàn diện nhất trong ngành. Giảm thời gian cần thiết để xây dựng các mô hình 3D phức tạp của các đối tượng trong thế giới thực bằng cách quét trực tiếp hoặc nhập dữ liệu quét vào SOLIDWORKS. Các trình hướng dẫn tự động, tiên tiến nhanh chóng và dễ dàng tạo ra các bộ phận rắn có thể chỉnh sửa dựa trên tính năng chính xác trong SOLIDWORKS.

FARO Design Scan Arm 2.5C - Now with Color Scanning